Memòries d’activitat

A  Nicaragua, la pobresa d’una bona part de la població és una realitat coneguda i reconeguda, que afecta especialment a les zones rurals, entre elles la de San José de Cusmapa (Departamento de Madriz). L’economia dels seus habitats depèn quasi exclusivament de l’agricultura, els nivells de rendibilitat de la qual han estat tradicionalment molt baixos i que, actualment, degut els efectes adversos del canvi climàtic, han assolit unes cotes ínfimes, que aboquen forçosament a la pobresa i, en molts casos, a la misèria extrema.

Vols conèixer l’activitat que ha realitzat l’Associació al llarg dels dos darrers anys?

Memòria d’activitats 2015-2016.

Memòria d’activitats 2017

Memòria d’activitats 2018