Àrea d’apicultura

S’hi han integrat cinc pares i una mare. L’èxit d’aquesta àrea ha estat sorprenent. Només cal dir que amb els quatre primers mesos de funcionament ja s’han fet dues collites de mel amb una recollida que s’ha apropat als 30 kg. Trobareu també, si voleu, abundant testimoni gràfic de tot això. El pas següent és l’ampliació de l’apiari (actualment només hi ha sis ruscs) i l’inici de recollida de pol·len, tan punt comenci l’època de pol·linització de la zona.

Què demana el pidolaire? Ampliar l’apiari amb més ruscs. Ara per ara en tenim 6 i estem pendents d’incorporar-ne un altre procedent d’un eixam silvestre, però el rendiment pot millorar molt si s’amplia el número de ruscs, perquè la feina i el temps de dedicació per part els apicultors és pràcticament igual amb 6 ruscs que amb 12, per exemple. Cada nou rusc amb operativitat garantida (eixam, reina, trasllat fins a l’apiari i garantia formal de funcionament) pot costar 200 euros i suposa un augment de productivitat del conjunt d’un 15% aproximadament.