Cooperativa Catalunya

 

Tal com hem explicat a la “Presentació” i ampliat a la Memòria, un cop s’ha format i capacitat els pares i mares en les tècniques d’elaboració de diferents productes, el pas definitiu per a millorar les condicions econòmiques de les famílies ha estat la creació de la Cooperativa, que té, com a finalitat directa, la gestió de la producció i venda de tot allò que ha estat elaborat. Però té, al mateix temps, una finalitat indirecta, tan o més important que la primera, i que consisteix en la organització i aglutinació dels pares/mares  -com a socis de la cooperativa-  envers un objectiu comú i, per damunt de tot, la garantia de continuïtat de tota l’obra que s’ha empres, independentment de la presència o de l’absència de les persones que l’han impulsat.

Aquesta és la paraula clau: CONTINUITAT.  La raó per la que han fracassat quasi totes les activitats de caràcter cooperant o solidari que s’han iniciat per aquestes terres (que, al llarg dels anys, es podrien comptar per centenars) ha estat, precisament, la falta de continuïtat. La gran majoria s’han limitat a aportar recursos, que han anat consumint-se i esgotant-se  amb el temps, fins a desaparèixer sense deixar poc més que un bon record, però cap obra solidificada que hagi servit als indígenes per progressar a nivell personal o col·lectiu.

Aquest és el repte més apassionant que nosaltres estem disposats a afrontar. Ja ho ha estat la mateixa creació i legalització de la cooperativa, que ha posat a prova tota la nostra capacitat de paciència, resistència i obstinació. Podeu creure que va ser una autèntica carrera d’obstacles fins a aconseguir el Certificat legal que li dona total capacitat reglamentària i operativa. Val a dir que en la seva fase final el procés va ser liderat pel bon amic i col·laborador en Victor Gimeno, la eficiència i “mà esquerra” del qual va ser clau i impagable perquè tot arribés a bon fi.

Permeteu que us doni el nom complert de la cooperativa: Cooperativa Agropecuaria Multisectorial Catalunya (COOPMULCAT  R.L.).  Com podeu veure en aquest país no s’estan de res ni els falta ampul·lositat. El cert és que tothom ens coneix con “los de Catalunya”.

Vegeu les fotos de l’acte oficial de legalització, que va representar el tret de sortida de la cooperativa (juny del 2016) i de l’assemblea constituent (setembre 2016) on van ser elegits per votació i nomenats els components de la seva Junta Directiva.  En aquells moments la cooperativa comptava amb 24 socis (tants com pares/mares de nens apadrinats).

Les tasques a desenvolupar per part dels socis de la cooperativa les hem dividit en àrees diferenciades. Cada àrea està integrada per un grup de socis que s’hi han inscrit voluntàriament i d’acord amb les seves preferències o afinitats. Les quatre primeres àrees ja estan en marxa (totalment o parcialment), les altres estan en fase de projecte. No perdeu de vista que la operativitat de la cooperativa és recent; estem parlant de mig any, com a molt, per tant entenem que s’ha fet molta feina en molt poc temps. Entenem, també, que cal mantenir i potenciar aquest impuls inicial, i que per aconseguir-ho necessitem recolzament i ajut de qui sigui i d’on sigui. En aquest sentit, no ens farà cap vergonya el fet d’assumir el paper de pidolaires.