Una mica de cada

Benvolguts,

Aquí teniu els nostres nens durant les sessions de logopèdia (millora en el control i la potencia de la musculatura peribucal) i de teràpia ocupacional (manualitats) amb el seu àpat al final de les sessions.

Tant una activitat com l’altra, juntament amb el tractament psicològic, estan donant molt bon resultats i la progressiva millora de les criatures és indiscutible. Així i tot, no podem quedar-nos aturats tot contemplant el que ja s’ha lograt. Hem de mirar endavant i anar obrint nous horitzons. Per exemple, estic negociant amb P. Fabretto la possibilitat de potenciar la teràpia ocupacional si és que decideixen destinar alguns recursos econòmics a aquesta finalitat. L’objectiu consisteix en que els nens aconsegueixin guanyar habilitats i autoestima i, al mateix temps, obtinguin una bona quantitat de productes, la venda des quals vagi representant un petit, però significatiu, ajut econòmica per a les seves famílies. No és fàcil endegar-ho des de la distància, però hi veig bona disposició per part de P. Fabretto.

El dia que deixem de lluitar per allò que, aparentment, no té remei, és que ens hem fet vells.

Us tindré al corrent.

Una abraçada.

Joan

Abril 2019