L’equip de professionals sanitaris prestant els serveis habituals de control, diagnòstic i tractaments a les criatures de la nostra organització. Admirables. No fallen mai a la cita.