Benvolguts,

Com recordareu, fa uns quants mesos vaig assumir un error de planificació referit a les famílies que viuen més allunyades del poble (3-4- 5 hores a peu) i que patien per aquest motiu un greuge comparatiu respecte a les famílies ubicades a les proximitats de Cusmapa. Això ens va obligar a endegar tot un nou plantejament, referit concretament a activitats agrícoles, amb dues vessants diferents d’organització que són les següents:

1.- Per a les famílies properes al poble i que solament compten amb el terreny del voltant de la seva casa, emprendre un projecte de creació i desenvolupament d’horts familiars. El tema ha quedat sota la responsabilitat d’un tècnic local que és enginyer agrícola i ja està en marxa, tal com podreu comprovar en la documentació adjunta. Veureu la qualitat de l’informe i la seriositat que demostra. Proporcionem a les famílies tot l’assessorament tècnic, així com les llavors , el material que necessiten per als cultius, tot el seguiment del procés de manera continuada i l’aplicació de les tècniques que en el seu dia se’ls va ensenyar a fi d’aprofitar les pròpies deixalles per elaboració d’adob orgànic.
Espero i desitjo que ben aviat estaré en condicions de poder-vos explicar com aconseguim finançar tot això, ja que el finançament va directament vinculat a la definitiva legalització de la Fundació que, fins ara, ha seguit tots els tràmits haguts i per haver i que solament està pendent de l’O.K. final per part de l’Administració. Deixeu-me que, des d’aquí, agraeixi una vegada més l’esforç i el compliment de compromisos que afronta en tot moment las parella responsable del tema de la Fundació.

2.- Per a les famílies allunyades del poble que compten amb extensions importants de terreny per a poder cultivar, ens hem adherit a un projecte molt ambiciós, que P. Fabretto ja havia tantejat, tot comptant amb el suport econòmic del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) al que tinc molt bon accés per raons d’amistat personal amb el President del banc a Nicaragua. Es tracta d’un projecte fantàstic, que us aniré explicant més endavant, ja que la primera sembrada no es pot fer fins el mes de març i, de moment, estem en fase de preparació. Com veureu quan us l’expliqui, aquest projecte suposarà un canvi transcendental per a les famílies implicades.

Una abraçada.
Joan

Comments: 2

  • Comments are closed.