Solament unes fotos testimonials perquè us quedi constància de que els nens van rebent les prestacions sanitàries (control mèdic, control higiènic i nutricional, fisioteràpia, psicologia, logopèdia) i el complement alimentari (soja empaquetada) amb la regularitat de sempre. També els entreguem vitamines que vaig portar des de Catalunya gràcies a una donació.
Alguns padrins rebran informació personalitzada, però no tots, ja que algunes de les famílies han anat a treballar a la collita de cafè i no han pogut portar els nens a les activitats que els pertocava. La campanya del cafè ja està a punt d’acabar-se.