Benvolguts/des.

A l’hort comunitari s’està simultaniejant la collita de cebes i tomates amb la plantació de patates. Ara es cullen les primeres cebes i tomates d’aquesta temporada, que es destinen al propi consum familiar, i la setmana entrant es farà la collita grossa destinada a la venda i a la obtenció de recursos econòmics per als productors. En tindreu puntual informació. Aquesta collita s’està fent en el terreny que actualment tenim llogat.

On és la novetat?

Juntament amb el David  -com a tècnic responsable de l’hort comunitari- portem temps donant voltes a la possibilitat de poder disposar d’un terreny més extens que l’actual i que permeti obtenir unes collites més abundoses i amb major rendibilitat sense augmentar-ne el costos. S’ha estat treballant persistentment en aquesta idea i, finalment, s’ha trobat la parcel·la idònia. Es tracta d’un solar de cultiu amb terra de molt bona qualitat, que pràcticament dobla la superfície del d’ara, disposa de provisió d’aigua garantida durant tot l’any i -el que és més important-  l’arribada d’aigua es produeix per gravetat des del riu (hi posarem les conduccions); això evita la necessitat de utilitzar motor per bombar-la i estalvia el consum de combustible.  La sembrada de patates ja s’està fent en el terreny que ocuparem d’ara endavant.

Per altra part s’ha negociat amb el propietari del terreny i està disposat a acceptar la seva incorporació al grup de productors/beneficiaris de les collites sense que li hàgim de pagar lloguer. Treballarà com els altres i obtindrà els mateixos guanys que els altres.

Queda per veure si els hortolans podran compatibilitzar la feina del cultiu en les dues parcel·les a l’hora o si haurem de derivar i concentrar tota la activitat en aquesta última, ja que la distància entre elles és considerable. El temps ens ho demostrarà.

En qualsevol cas, s’ha fet un pas endavant molt important pel que fa al rendiment de l’hort i, sobre tot, de cara a la seva autogestió i estabilitat econòmica a mig termini.  Us haig de confessar que aquest ha estat un tema que m’ha tingut encaparrat durant els darrers mesos, ja que la falta de recursos del nostre Programa i l’augment de pressions de tota mena que estem patint allà convertien en urgent la trobada de una solució tranquil·litzadora pel que fa a la viabilitat futura de l’hort comunitari, tant si nosaltres podem continuar finançant-lo com si no. La obligada tasca pedagògica que, al mateix temps, s’està fent en aquest sentit és àrdua, però va sedimentant.

Una abraçada.                                                                                                            

Joan                                                                                                                                 Abril 2021

P.S. Les fotos corresponen a la collita de cebes i tomates en l’actual terreny i la sembrada de patates en el nou tros, que, com veureu, disposa d’unes notables dimensions i d’una inclinació perfecta a l’hora de rebre els ocasionals patacs d’aigua de pluja que allà poden ser devastadors.