Els pares/mares que integren el grup de “cultius d’horts familiars” han pres una iniciativa sorprenent. Estan adaptant un terreny arrecerat, abundant amb aigua i amb terra de qualitat (que ha ofert un d’ells) per fer-hi un viver i treballar-lo col·lectivament. Del viver en sortirà el planter que cadascun d’ells s’endurà i utilitzarà en el seu hort familiar.

Us asseguro que la iniciativa ha sortit d’ells mateixos; ni la Brenda ni jo els hi aviem fet mai cap suggeriment en aquest sentit.

Potser, vist des de aquí, tot plegat pugui semblar poca cosa, però tenint en compte la depriment situació general que està vivint aquella gent, crec que aquest pas endavant per part seva és molt significatiu i demostra, no solament que poden resistir, sinó que són capaços de generar propostes en positiu. Nosaltres, naturalment, els donarem tot el suport i els proporcionarem eines, llavors i assessorament tècnic.

A les fotos els podeu veure, ja, “mans a l’obra”.

Quan sigui el moment us informaré dels resultats.