Benvolguts,

Des de fa temps us estic anunciant el proper inici d’un nou projecte en el que tinc posades moltes esperances. Es tracta de l’ajut integral als agricultors que tenen terres de cultiu de considerable extensió i que viuen allunyats de Cusmapa (els que viuen a prop del poble els hem ajudat amb els horts i cultius de pati). El gran problema que han tingut fins ara és la falta d’assessorament i la mancança de recursos per poder comprar les llavors i els materials necessaris per aconseguir collites rendibles. Doncs bé, després de treballar el tema durant bastant de temps, juntament amb P. Fabretto i el B.I.D. (Banco Interamericano de Desarrollo) tinc la gran satisfacció de comunicar-vos que el projecte s’ha posat en marxa.  Consisteix en proporcionar als interesats un crèdit en forma de:

  • Posada a la seva disposició d’un tècnic (enginyer agrícola) que ha d’estudiar les característiques dels terrenys, assessorar sobre quins són els complements, adobs i plaguicides que es necessiten i fer el seguiment de les produccions i les collites.
  • Lliurament dels productes i les llavors.
  • Gestionar i garantir el procés de venda de la collita a preu de mercat.

L’import del crèdit depèn de l’extensió del terreny i la seva devolució es farà després de la collita en forma de producte recol·lectat pel valor del crèdit compromès (segons preu de mercat). Queda clar, per tant, que l’agricultor no ha de fer cap mena de dispendi econòmic; solament hi ha de posar la seva feina i anar seguint les instruccions del tècnic, que, naturalment, s’anirà desplaçant fins als terrenys que es cultivin. Com que és la primera vegada, hem volgut ser prudents en tots sentits i el projecte es posa en funcionament solament en el cas de quatre famílies que són les que hi han posat més interès. Per a identificació i satisfacció dels respectius padrins us les cito: família de la Kenia, de la Yasari, del Kelma i de la Wendy del Carmen. Us passo les fotos de les capacitacions i dels preparatius. A veure si les condicions climàtiques ens acompanyen i comencem a tenir èxits en aquest nou projecte, en el qual cas, l’ampliarem per a altres famílies de cara a la següent sembrada.

Una gran abraçada.  Joan.