Després de la última collita de verdures, els nostres “hortolans” ja han tornat a produir planter i a cultivar novament hortalisses al voltant de les seves cases. La sequera no els ha ajudat gens i, a més, les formigues i els ratolins van descobrir les llavors i van fer de les seves, però això serveix per aprendre i agafar experiència. El més important és que no defalleixin i que els puguem anar apuntalant i estimulant.
Gràcies al vostre ajut i al suport de la fundació amb qui estem vinculats, els camperols poden comptar amb material de treball, llavors i assessorament tècnic per part d’un enginyer agrònom que està a la seva disposició. Tot anirà millorant i, a poc a poc, les hortalisses s’aniran convertint en un component alimentari habitual per a unes quantes famílies.