Equip sanitari

Lliurament de vestuari per sanitaris que hem pogut entregar a l’equip de professionals directament vinculats a les tasques sanitàries de la nostra organització. De esquerra a dreta:- Dr. Alex Bustillo.  Director de P. Fabretto.- Brenda Casco. Psicologia i Logopèdia.- Lesbia Valladares. Infermeria per control antropomètric i alimentari.- Rubenia Martinez.  Fisioterapeuta.- Dr. Miguel Angel Tercero. Metge.

En foto apart Dr. Mario Ruiz (marit de la Lesbia). Director dels Serveis de Salut Municipal a Somoto, que ens dona suport en els temes de caire administratiu.En aquest cas no compto amb la foto del Dr. Roberto Ordoñez, actualment president del Rotary a Somoto i bon amic, que ens ajuda en tot el que està a la seva mà, tal com veurem quan us exposi altres temes.