Completo les bones notícies anteriors amb la informació que m’ha fet arribar el tècnic responsable de l’activitat de “cultius d’hort”.  Us recordo que alguns dels cultius van quedar totalment malmesos com a conseqüència de les tempestes tropicals. L’informe fa referència als que s’han pogut reactivar.
Per al coneixement concret dels padrins afectats us comunico que els noms dels pares/mares de l’informe corresponen a :
– Yelba (mare de la Eveling)
– Calixto (pare de la Yasari)
– Herminio (pare del Marlon)
– Paz (mare de l’Angel Alberto)
– Mayra (mare de la Teresita).
Pots descarregar l’informe fent clic aquí.