Us passo unes quantes fotos perquè us quedi constància de que, malgrat l’entorn cada vegada més deteriorat de Nicaragua, continuem portant a cap totes les activitats programades; tan pel que fa als nens com als pares/mares.

Un detall important. Veureu fotos d’una de les classes del taller de costura, que s’imparteixen els divendres. Per altra part, les mares destinen els dimarts a “producció” (sense monitor); doncs bé, han decidit que cada dimarts, abans de començar la feina, una d’elles té la obligació d’explicar a total grup i repassar tot el que es va aprendre el divendres anterior.

El proper dijous la cooperativa participa a la fira de Totogalpa (una població bastant gran de la zona). Hi portaran a vendre els productes fets pels nens a “manualitats” (Terapia Ocupacional) i els fets per les mares al taller de costura.

Crec que totes aquestes iniciatives demostren un gran interès i una actitud molt positiva per la seva part. Això és el que ens ha d’estimular a tots a no defallir i a continuar donant-los suport.

La resta són fotos dels nostres nens a les sessions de tractament psicològic i logopèdic.