Son dos dels nens més grans i amb dificultat mental severa. Com veureu, les mares treballen i ells les ajuden. Això hauria estat totalment impensable fa un parell d’anys. Les mares, a més, estan ben integrades en el grup de cultiu d’hort.