Activitats habituals

Us deixo constància gràfica de les activitats (entre altres) que sistemàticament es van realitzant amb els nostres nens; control mèdic (Dr. Tercero), control biomètric i higiènic (infermera Lesvia), fisioteràpia (Rubènia) amb sala d’espera interior i, també, sala d’espera a la fresca.