Aportacions

 

1.- L’AANN disposa d’un “fons econòmic comú”, creat al seu moment tot seguint el suggeriment i la iniciativa d’alguns col·laboradors que van optar per no apadrinar cap nen en concret, sinó per consignar les seves donacions en un dipòsit que quedi a disposició de les necessitats que vagin sorgint i que afectin tot el col·lectiu de nens en el seu conjunt (trasllats, tractaments molt costosos, urgències, despeses per a formació de pares i mares, compra de material de fisioteràpia, d’estimulació sensorial o de manualitats, manteniment i reparació d’aparells i instal·lacions, etc.). La disponibilitat d’aquests fons està resultant d’una importància cabdal, tal com es pot comprovar en les informacions i ressenyes de les activitats realitzades.

2.- Aportacions destinades al finançament d’alguna activitat o projecte concret. Aquest ha estat el cas, per exemple, del finançament de l’apiari, que s’ha fet realitat gràcies a les donacions d’un col·lectiu de persones que van manifestar la seva voluntat de fer-se càrrec d’aquest projecte en concret, que ara ja és una petita empresa. En l’apartat “COOPERATIVA” es pot trobar el detall de tot un conjunt d’activitats i projectes que estan esperant el seu finançament per posar-se en marxa i que, si es poden arribar a materialitzar, suposaran un canvi qualitatiu important per a moltes famílies dels nostres nens.

Les aportacions es poden transferir directament a:

Associació d’Ajut per a Nens de Nicaragua (AANN)

Número de compte corrent:  IBAN ES 42 0075 0041 790601663495

O bé, si algú vol beneficiar-se de desgravació a Hisenda, pot fer l’ingrés al compte de la Fundació DHISA (hi ha Conveni de vinculació), tot fent constar que l’aportació és per AANN.

Número de compte corrent:  IBAN ES 84 3025 0016 191400038760

També podeu omplir i retornar-nos la butlleta de col·laborador que trobareu fent clic aquí, o bé, simplement entrant a CONTACTE i deixant-nos constància de quina és la vostra intenció, la vostra voluntat, el vostre suggeriment, o el vostre desig d’aplicació de l’ajut que feu arribar. Tingueu per segur que anireu rebent puntual informació referida a les utilitzacions generals o concretes de la vostra aportació.