Apadrinaments

 

L’apadrinament d’una criatura suposa donar-li la oportunitat de sortir de la misèria i obrir una escletxa de llum al seu futur. No oblidem que, en tot cas, es tracta de nens malalts crònics i/o discapacitats, els quals, sense cap ajut extern, estan condemnats a una marginació social absoluta.

El tràmit de l’apadrinament és ben simple. Solament cal omplir i retornar el “full d’inscripció”. El cost de l’apadrinament és de 30 euros mensuals, que es poden ingressar al compte de l’AANN (Associació d’Ajut per a Nens de Nicaragua), d’acord amb les diferents opcions que queden explicades en el propi “full d’inscripció”:

IBAN    ES42      0075 0041 790601663495

Si algú vol beneficiar-se de desgravació a Hisenda, pot fer l’ingrés al compte de la Fundació DHISA (hi tenim Conveni de col·laboració), tot fent constar que la aportació és per AANN:

IBAN   ES 84     3025 0016  191400038760

 

Què és el que garantim al padrí:

1.- Que tenim per norma evitar les despeses d’estructura o reduir-les als mínims, a fi que li arribi al nen el 85% de la quantitat recaptada, contràriament al que passa en les organitzacions que destinen grans quantitats de fons a publicitat, oficines,  personal, etc. ja que això redueix de manera important la quantitat econòmica que acaba arribant als nens beneficiats.

2.- Que, en cap cas, ni a les criatures ni a les famílies se’ls entreguen diners en efectiu, sinó que l’ajut sempre és en forma de serveis (vegeu Memòria 2015-2016-2017).

3.- Que el padrí rep informació setmanal (gràfica i escrita) demostrativa del que s’està fent a favor del col·lectiu, de manera que pot comprovar on es destinen els diners de les aportacions. La mateixa informació queda penjada a la pàgina web. Per la seva part, el padrí pot demanar informació concreta referida al seu fillol/la i se li proporciona puntualment.

4.- Que, un cop signat el “Full d’inscripció”, es presenta el nen/a al padrí amb fotografies i dades personals clarament identificadores, per tal que el padrí pugui anar reconeixent la imatge de seu fillol i la seva evolució a mida que vagi rebent informació  referida a aquelles activitats de les que el nen/a s’està beneficiant.