Ajut

 

Per tal d’aconseguir l’objectiu d’abastir d’atenció sanitària als nens malalts crònics o discapacitats del Programa i de fomentar mecanismes de desenvolupament per a les seves famílies, AANN realitza una sèrie d’activitats a partir de la recaptació de diners per via de quotes dapadrinament, o aportacions econòmiques sense apadrinament.

AANN gestiona els recursos econòmics amb l’exclusiu interès dels infants del municipi de San José de Cusmapa i dels seus poblats indígenes, a Nicaragua, que és una de les zones més pobres del país, per no dir del món.