Activitats

 

Donat que l’activitat de AANN es va iniciar l’any 2015, és a la MEMÒRIA 2015-2016 on es pot trobar, detalladament, el que s’ha estat duent a terme a San José de Cusmapa durant aquests dos anys fins ara (2017), quan neix la pàgina web.

Totes les activitats s’han realitzat dins el Programa anomenat “CATALUNYA SOLIDÀRIA”, que no ha fet altra cosa que donar compliment als objectius marcats en els Estatus d’AANN i que, insistim, queden explicades i puntualitzades a la Memòria; així i tot, no està de més sintetitzar-les en dues grans àrees d’actuació:

1.- Prestacions sanitàries per lluitar contra la desnutrició i les malalties cròniques i discapacitats que afecten severament la salut i amenacen la supervivència d’una part important de la població infantil de la zona.

– Consultes mèdiques especialitzades, exploracions complementàries (anàlisi, electroencefalogrames, radiografies i ecografies), tractaments mèdics, quirúrgics, fisioterapèutics, psicològics i logopèdics.

–  Lliurament de soja, complements nutricionals, vitamines i minerals.

2.- Millora de la qualitat de vida, mitjançant:

– Prestacions socials directes: Lliurament de llits, matalassos, material per fisioteràpia, roba, calçat i material escolar.

– Prestacions socials indirectes: Cursos i tallers de formació i capacitació per a pares i mares dels nens beneficiaris del Programa, creació d’un apiari, constitució d’una cooperativa integrada pels pares i mares, i establiment d’acords i convenis de col·laboració amb diferents entitats públiques i privades del país.

Les fotografies que trobareu tot seguit no són més que una mostra del que acabem d’exposar; mostra que queda abastament ampliada, tot il·lustrant el contingut de la Memòria.